Liberalii țin să se asigure că niciun fermier din țară nu va putea să își mai achiziționeze terenuri agricole

Pe lângă ridicarea restricțiilor pentru străini de a cumpăra pământuri românești, liberalii au ținut să se asigure că niciun fermier din țară nu va putea să își mai achiziționeze terenuri agricole. Astfel, termenul de 45 de zile, în care preemptorii puteau să accepte oferta de vânzare, a fost redus la 30 de zile, făcând astfel imposibilă obținerea unui credit bancar într-un timp atât de scurt.

Legea care împiedica vânzarea terenurilor agricole către străini, care a avut un drum lung și sinuos, a fost pur și simplu măcelărită de parlamentarii PNL.

Pe lângă ridicarea tuturor piedicilor puse cetățenilor din afara țării la cumpărarea de pământ românesc, liberalii, în frunte cu actualul ministru al Agriculturii, Adrian Oros, au avut grijă să-i scoată pe români din cărți.

Și asta pentru că, dat fiind noile condiții prevăzute în proiectul legislativ al PNL, fermierii nu vor avea cum să obțină banii pentru achiziția terenurilor. Astfel, în legea actuală, titularul dreptului de preempțiune trebuie ca, în termenul de 45 de zile lucrătoare, să își manifeste în scris intenția de cumpărare, să comunice acceptarea ofertei vânzătorului și să o înregistreze la sediul primăriei unde aceasta a fost afișată.

Potrivit proiectului de act normativ depus la Senat, termenul de 45 de zile se reduce la 30 de zile, timp în care preemptorul trebuie nu numai să își manifeste în scris dorința de cumpărare și să comunice acceptarea ofertei vânzătorului, ci să o și înregistreze la sediul primăriei unde aceasta a fost afișată, însoțită de documentele justificative prevăzute de normele metodologice de aplicare a legii.

Problema pentru fermierii români care doresc să cumpere terenuri agricole este aceea că nu obțin credite de la băncile care sunt toate cu capital străin și își favorizează mai degrabă concetățenii. Și chiar dacă ar avea o șansă să le obțină, întocmirea documentelor durează mai mult de cele 30 de zile impuse prin proiectul de lege.

Potrivit legii în vigoare, locul doi în prioritatea la cumpărare îl au proprietarii investițiilor agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei, irigații exclusiv private și/sau arendașii. Iar în cazul în care pe terenurile supuse vânzării se află investiții agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei și pentru irigații, prioritate la cumpărarea acestor terenuri au proprietarii acestor investiți. Prin modificarea adusă de liberali, preemptorii de rang II vor fi doar proprietarii investițiilor agricole pentru culturile de pomi, viță-de-vie, hamei, irigații exclusiv private, dacă aceste investiții sunt notate în Cartea Funciară.

Preemptorii de rang III sunt considerați, în prezent, proprietarii și/sau arendașii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării, însă proiectul legislativ schimbă și acest text și îl înlocuiește cu arendașii la modul general, fără condiții de vecinătate.

Locul 4 la prioritate al tinerilor fermieri este înlocuit în proiect de proprietarii terenurilor agricole care au cel puțin o latură comună, în tot sau în parte, cu terenul supus vânzării.

Totodată, în proiectul de act normativ dispar din categoria preemptorilor atât Academia de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești» și unitățile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cât și persoane fizice cu domiciliul/reședința situat/situată în unitățile administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau în unitățile administrativ-teritoriale vecine.

Sursa

Lasă un răspuns