• Autoritatea de Supraveghere Financiară a retras autorizația de funcționare pentru City Insurance, cel mai mare asigurător din România, cu peste 3 milioane de clienți.
  • ASF a constatat insolvența și a demarat procedura de faliment împotriva companiei.
  • Polițele sunt în continuare valabile, iar clienții vor fi despăgubiți pentru daune din Fondul de Garantare a Asiguraților.

Retragerea autorizației de funcționare a societății de asigurare și reasigurare a City Insurance este consecința firească a unei activități de control extrem de minuțioase. ASF se luptă de un an de zile cu asigurătorul City Insurance și să asigure respectarea legii. Deținătorii de polițe RCA sunt protejați de lege. Tot ASF a initat o OUG, impreuna cu Guvernul, prin care fondul de garantare al asiguratilor va incepe plățile IMEDIAT după preluarea dosarelor. A doua opțiune posibilă este ca posesorii de RCA la această societate să denunțe polița RCA și se pot asigura la un alt asigurător din piață,” a declarat directorul de comunicare al ASF, Daniel Apostol.

În baza Deciziei nr. 714/03.06.2021, s-au stabilit în sarcina Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A. următoarele obligații:

  • transmiterea spre aprobare către A.S.F. a unui Plan de finanțare pe termen scurt, în termen de o lună de la data primirii Deciziei nr.714/03.06.2021, în vederea restabilirii nivelului fondurilor proprii de bază eligibile care acoperă MCR sau pentru modificarea profilului de risc, astfel încât, în termen de 3 luni, MCR să fie din nou respectată;
  • transmiterea unui Plan de redresare refăcut, în termen de 2 luni de la data primirii Deciziei nr.714/03.06.2021, cu măsuri pentru restabilirea nivelului fondurilor proprii eligibile care acoperă cerința de capital de solvabilitate pentru modificarea profilului de risc, astfel încât nivelul SCR să fie restabilit în termenul legal, de la data constatării nerespectării SCR prin Decizia A.S.F. nr. 325/10.03.2021. Prin Decizia nr. 724/04.06.2021, A.S.F. a desemnat Fondul de Garantare a Asiguraților (F.G.A.) ca administrator temporar în vederea înlocuirii conducerii Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A., în scopul restabilirii situației financiare a asigurătorului și pentru asigurarea unei conduceri sănătoase și prudente a activității asigurătorului, în conformitate cu art. 30 alin (2) coroborat cu art. 33 raportat la art. 2 pct. 3 din Legea 246/2015 privind redresarea și rezoluția asigurătorilor. Termenul ce decurge din Decizia A.S.F. nr. 714/03.06.2021 pentru restabilirea MCR a fost data de 04.09.2021 (respectiv prima zi lucrătoare 06.09.2021).

Totodată, cu începere de la data de 05.04.2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară a sesizat Ministerul Public, dar și alte autorități ale statului cu privire la faptele constatate la S.A.R. City Insurance S.A.

Lasă un răspuns