COMPANIILE STRĂINE SCAPĂ! Guvernul majorează redevențele miniere și petroliere

Guvernul a decis să indexeze, cu rata inflației pe anul 2022, redevențele miniere, pe motiv că acestea ar trebui să fie mai aproape de valorile practicate pe piața liberă.

Companiile străine, care au prevăzut în contracte interdicția unei astfel de indexări, sunt scutite de această măsură. Iar pentru celelalte, care au contracte de concesiune în desfășurare, majorarea redevenței se va aplica doar în cazul în care concesionarii sunt de acord.

Potrivit unui proiect de ordonanță de urgență, elaborat de Ministerul Finanțelor, redevențele miniere vor fi indexate cu rata inflației pe anul 2022. În motivarea actului normativ se arată că bunurile proprietatea publică și privată a statului român, precum și bogățiile solului și subsolului trebuie administrate sau concesionate și date în exploatare prin modalitățile permise de lege, astfel încât, prin redevențele încasate la valori cât mai apropiate de valorile practicate pe piața liberă, să asigure venituri suplimentare la bugetul de stat.

În paralel, la Senat se află un proiect de lege pentru majorarea redevențelor miniere, în care se semnalează faptul că încasările din exploatarea resurselor naturale sunt mai mici de 1% din veniturile bugetare. Astfel, veniturile din taxa pentru exploatarea resurselor naturale sunt de circa 83 milioane de lei, veniturile din taxe pentru prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale, de 23 milioane de lei, iar veniturile din concesiuni și închirieri, de 5,5 miliarde de lei. De majorarea propusă de Guvern, însă, sunt scutiți aproape toți cei care au contracte de concesiune. ”Tarifele și sumele reprezentând redevențele miniere datorate, aferente trimestrului IV al anului 2023, se indexează cu rata inflației pe anul 2022, dacă nu este prevăzut altfel prin contractele încheiate potrivit legii, prin grija Agenției Naționale pentru Resurse Minerale”, se precizează în proiectul de act normativ al Executivului.

Mai mult, în proiectul de ordonanță de urgență se prevede că, pentru contractele încheiate potrivit legii pentru desfășurarea activităților miniere aflate în derulare, se instituie obligația de negociere pentru modificarea acestora prin acordul părților. Totodată, în ce privește redevențele petroliere, pentru acordurile de concesiune încheiate potrivit legii și aflate în derulare, se instituie obligația de negociere pentru modificarea acestora prin acordul părților.

”Redevențele pentru terenurile concesionate potrivit legii de către Agenția Domeniilor Statului în calitate de administrator al terenurilor proprietate publică a statului, pe bază de contract de concesiune se indexează cu indicele prețului de consum pe anul 2022, dacă nu este prevăzut astfel prin contractele încheiate potrivit legii. Redevențele datorate pentru terenurile concesionate potrivit legii se indexează anual indicele prețului de consum anual, până la data de 30 iunie a fiecărui an calendaristic pentru anul anterior dacă nu este prevăzut astfel prin contractele încheiate potrivit legii”, se mai arată în proiectul Ministerului Finanțelor.

În același act normativ, Ministerul Finanțelor modifică și Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului. Astfel, se vor putea concesiona, prin licitație sau atribuire directă, terenurile agricole ale statului din clasa a V-a de calitate, pentru dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă. Acestea vor fi însă date doar societăților la care statul și administrațiile locale sunt acționari majoritari sau unici. Beneficiarii contractelor de concesiune încheiate cu Agenția Domeniilor Statului pot solicita prelungirea duratei contractelor de concesiune, aflate în desfășurare, cu o perioadă de până la 15 de ani, fără a depăși perioada cumulată de maximum 49 de ani, se mai arată în proiectul de ordonanță de urgență.

Lasă un răspuns